Start / Nieuws over zonnepanelen / Motie CDA en ChristenUnie: maak terugleversubsidie zonnepanelen ook … – Groene Courant

Motie CDA en ChristenUnie: maak terugleversubsidie zonnepanelen ook … – Groene Courant


Groene Courant

Motie CDA en ChristenUnie: maak terugleversubsidie zonnepanelen ook …
Groene Courant
amerleden Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) hebben een gezamenlijke motie ingediend waarbij zij minister Wiebes verzoeken de ophanden zijnde terugleversubsidie breder beschikbaar te stellen. Zoals bekend verschaft minister Wiebes nog

en meer »

Lees het volledige artikel

Over Zonnepanelen WIKI